“W stronę gwiazd” SOK z dotacją unijną!

Po wielu godzinach spędzonych nad analizami, przeliczeniami, ustawami, po dziesiątkach wypełnionych stron wniosku… i to wielokrotnie oraz po dniach oczekiwań, dotarła do nas bardzo dobra informacja – 

Suski Ośrodek Kultury został beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 i otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu “W Stronę Gwiazd! Zakup wyposażenia scenicznego do Suskiego Ośrodka Kultury”. Kwota realizacji 211 067,00 zł.

Projekt przewiduje realizację zadania z zakresu zakupów środków trwałych. Tytułowe wyposażenie sceniczne obejmować będzie: instrumenty muzyczne, elementy nagłośnienia, oświetlenie sceniczne oraz niezbędne oprzyrządowanie powyższych.

Celem, w ujęciu fizycznym, jest zaspokojenie potrzeb wyposażenia scenicznego w samorządowej instytucji kultury – Suski Ośrodek Kultury.

Celem, w ujęciu programowym, jest ciągłe działanie na rzecz wzrostu atrakcyjności programu artystycznego Suskiego Ośrodka Kultury, który przełoży się bezpośrednio na wzrost odbiorców.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na koniec roku.

PLATFORMA ZAKUPOWA NA STRONIE: http://sok.nbip.pl/sok/?

Skip to content