Struktura

Suski Ośrodek Kultury
ul. J. Wybickiego 10
, 14-240 Susz

NIP 7441571103

czynny od poniedziałku do piątku: w godzinach od 07:00 do 20:00

W przypadku organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych wynikających z kalendarza imprez, otwarte również w soboty i niedziele.

Telefon:

Tel. +48 55 27-86-116

Adresy e-mail:

kontakt@soksusz.pl

———————————————————————-

Dyrektor

Piotr Pancer

Główna Księgowa

Sylwia Zielińska

ksiegowosc@soksusz.pl

———————————————————————-

Paulina Korwek – Instruktor

koordynator@soksusz.pl

Karina Kulesza – Instruktor ds. promocji i marketingu terytorialnego

promocja@soksusz.pl

Kamil Woźniak – Instruktor ds. organizacji wydarzeń

organizator@soksusz.pl

Jan  Kawicki – Mł. asystent do spraw upowszechniania muzyki

muzyka@soksusz.pl

———————————————————————-

Pracownicy techniczni:

Aneta Klugiewicz
Jarosław Kawicki
Karolina Szmiszke

Skip to content