Historia

Suski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 kwietnia 2000 roku, posiadającą osobowość prawną, której głównym zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy Susz. Organizatorem instytucji kultury jest Rada Miejska w Suszu, która nadała Statut instytucji.

Jednak historia działalności Suskiego Ośrodka Kultury jako zinstytucjonalizowanej formy działalności sięga połowy lat 70 tych ubiegłego stulecia. Wtedy to bowiem na bazie Miejskiego Domu Kultury w Suszu rozpoczyna z dniem 01 października 1976 działalność Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, powołany Uchwałą Rady Narodowej, z nowo powołanym dyrektorem Janem Krupskim, który funkcję tę pełnił będzie nieprzerwanie przez okres 15 lat. Ośrodek otrzymuje na początek 3 etaty, zostaje wyposażony w niezbędny sprzęt, który budził zazdrość innych ośrodków. Powstają liczne zespoły artystyczne prowadzone przez instruktorów. Pierwszym etatowym instruktorem w nowej instytucji był Czesław Radzicki prowadzący zespoły taneczne, teatralne i recytatorskie. Na przełomie 1976/77 drugim instruktorem zostaje Andrzej Iwanow, odpowiedzialny za amatorski ruch muzyczny.

W październiku 1984 roku na potrzeby Ośrodka Kultury oddany zostaje nowo adoptowany obiekt filialny przy ul. Wąskiej /Bożnica/, w której znalazły się specjalistyczne pracownie: fotograficzna,modelarska, sala taneczna pełniąca też funkcję małej sali kameralnej.

W szczytowym okresie działalności pod koniec lat 80 tych ubiegłego stulecia w MGOK pracowało 9 pracowników.
Byliśmy jedną z najprężniejszych placówek kultury w województwie elbląskim, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia wojewódzkie za zdobycie we współzawodnictwie pracy, w kategorii instytucji miejsko-gminnych, dwukrotnie I miejsca.

Rok 1990 – grudzień. W związku z przeprowadzoną w kraju reformą gospodarczą oraz kulturalną państwa, Ośrodek Kultury przechodzi pod bezpośrednie zwierzchnictwo Rady Miejskiej w Suszu. Następują liczne zwolnienia pracowników oraz drastyczne ograniczenia finansowe na działalność instytucji. Nowy budżet jest o 50% niższy jak w roku poprzednim i wystarcza na utrzymanie 3 pracowników (w tym 1 instruktora). Zaczynamy wszystko od początku.
Czerwiec 1991 r. Po 10 letniej przerwie wznowione zostają obchody Dni Susza, połączone od 1992 roku z zawodami triathlonowymi, które trwają do dnia dzisiejszego.
Wrzesień 1991. – Stanowisko Dyrektora MGOK obejmuje Andrzej Szysler i pełni je do marca 1995 r. W tym też okresie MGOK przejmuje nieczynne od 2 lat kino Syrena w Suszu i wznawia jego działalność, która prowadzona będzie do końca grudnia 2002 roku.
12 maja 1992 roku – w wyniku pożaru spłonął budynek MGOK przy ulicy Podmurze wraz z całym majątkiem ruchomym instytucji. Główną siedzibą MGOK zostaje budynek filialny przy ulicy Wąskiej 5, tzw. Bożnica.

Jesień 1994 rok – Decyzją Rady Miejskiej w Suszu obiekt kina Syrena przekazany zostaje na własność parafii Św.Antoniego w Suszu.
Maj 1995 roku – Dyrektorem MGOK zostaje Czesław Radzicki – dotychczasowy starszy Instruktor. Organizatorem Mistrzostw Polski w Triathlonie do roku 2000 zostaje Ośrodek Kultury w Suszu.
MGOK przejmuje działalność sportową na terenie miasta i gminy.
Wrzesień 1996 r – Sale i świetlice wiejskie na terenie gminy zostają przekazane w zarząd MGOK.
Październik 1997 – Uroczyste spotkanie działaczy społeczno-kulturalnych i pracowników z okazji 20 lecia powołania i działalności Ośrodka Kultury.
Styczeń 2000 r. – Przekształcenie zakładu budżetowego w instytucję kultury posiadającą osobowość prawną pn „Suski Ośrodek Kultury i Sportu”
Styczeń 2001 r. – Działalność sportową na terenie miasta i gminy przejmuje od Ośrodka Kultury Urząd Gminy i Miasta.
Maj 2001 r. – nadanie przez Radę Miejską w Suszu nowego Statutu instytucji, oraz zmiana nazwy na Suski Ośrodek Kultury.
Październik 2002 r. – Suski Ośrodek Kultury przejmuje obiekt przy ul. Kościelnej 1 dawne przedszkole) i po okresie adaptacji pomieszczeń staje się on jedynym obiektem SOK.
Grudzień 2002 r. – po 8 letnim okresie dzierżawy i użytkowania kino Syrena kończy działalność. Parafia Św. Antoniego po modernizacji obiektu tworzy w nim Katolickie Centrum Kultury.
Czerwiec 2005 r. – oddanie w użytkowanie SOK nowej sceny na terenie Plaży Miejskiej w Suszu.
Październik 2008 r. – Suski Ośrodek Kultury przeniesiony zostaje do nowej siedziby w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji im Jana Pawła II w Suszu.

W okresie 33 lat istnienia i działalności społeczno-kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury, znalazły się osoby które na trwale zapisane są w historię tej instytucji .
Należą do nich w pierwszej kolejności osoby odznaczone najwyższym resortowym odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury” Są to:
Panowie: Jan Krupski i Eugeniusz Olszewski, oraz Panie: Jadwiga Olszewska, Julia Rolicz, Jadwiga Gajewska.
Do grona zasłużonych w rozwoju działalności kulturalnej należą również:
Jerzy Drozdowski, Andrzej Iwanow, Wojciech Olszewski, Irena Krupska, Andrzej Żarnecki, Bernadeta i Robert Gawryjołek, Janusz Wiśniewski, historię naszej działalności wpisały się również poprzez swoją działalność zespoły artystyczne takie jak: Zespół Taneczny „Beniks”, Zespół Muzyczny „Format”, dziecięcy Zespół Teatralny „Kubusie”, Grupa Wokalna „Uśmiech”, oraz „Ballada”, grupa Teatralna „Szatnia”, które poprzez wieloletnią działalność promowały Susz na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Opr. Czesław Radzicki

Skip to content