Idea i historia festiwalu

Zaczynkiem do powstania “soczystego” festiwalu – Blender Art Festival było powołanie do życia w SOK, w 2021 roku strategii promocji marki sok. Jednym z kluczowych założeń dla dalszych działań było stworzenie programu artystycznego opartego o świeżość, soczystość, witalność – zgodnie z hasłem #posmakujemocji. Ze względu na turystyczny charakter regionu Warmii i Mazur oraz próbę osiągnięcia zduplikowanego efektu kulturalno-promocyjnego, podjęto decyzję o przeprogramowaniu Dni Susza i realizacji – w ramach święta miasta – międzynarodowego festiwalu muzycznego. Oczywiście muzyka, mimo że jest dominującym elementem składowym wydarzenia, oddaje również pola sztukom teatralnym, literackim, plastycznym i wielu innym. Blender Art Festival to wydarzenie o charakterze interdyscyplinarnym, ma służyć poznaniu i wymianie myśli. Mimo ograniczeń wpisanych w charakter funkcjonowania pięciotysięcznego miasteczka, udaje się zapraszać wspaniałych artystów z kraju i zagranicy, budując tym samym markę festiwalu przy jednoczesnej promocji Gminy Susz i regionu Warmii i Mazur.

Skip to content