Prezentacja strategii komunikacji SOK

Nowa strategia komunikacji Suskiego Ośrodka Kultury
Strategicznie i soczyście!
Branża kulturalna źle znosi pandemię, ale nie wszędzie z tego powodu załamują ręce. Włodarze Susza mają pomysł, co zrobić, aby z lokalnej kultury wycisnąć jak najwięcej. Rozwiązanie to dalsza profesjonalizacja działań, którą gwarantują nowa strategia marketingu oferty kulturalnej gminy i nowa identyfikacja wizualna Suskiego Ośrodka Kultury.

Nowy rok, nowe otwarcie – tak w skrócie można opisać sytuację w Suskim Ośrodku Kultury na progu 2021 roku. Mimo trudnych czasów dla kultury, w SOK-u nie narzekają, tylko działają. Ośrodek właśnie przystąpił do wdrażania nowej strategii marki – z pełnym poparciem władz miasta.

– W naszym powrocie do normalności po wygranej batalii z koronawirusem kultura będzie odgrywać olbrzymią rolę – przekonuje burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski. – Dlatego przygotowaliśmy się, by profesjonalnie zaprezentować naszą ofertę kulturalną tak, by dotarła do jak najszerszych grup odbiorców. Stworzyliśmy dla niej atrakcyjne i innowacyjne „opakowanie”, adekwatne do wymogów współczesnej komunikacji z odbiorcami.

Na wspomniane przez gospodarza miasta nowe „opakowanie” składają się takie elementy, jak m.in. strategia marki (w tym nowe hasła promocyjne), identyfikacja wizualna (logotyp i materiały promocyjne), strona internetowa i nośniki przekazów promocyjnych.

– W komunikacji uwzględniliśmy wszystko, co symbolicznie kojarzy się z odwołaniem w nazwie naszego ośrodka, czyli SOKIEM, a zatem takie wartości, jak zdrowie, energia, witalność, korzyści dla ciała i duszy człowieka – wymienia zastępca burmistrza Susza Lucyna Górnik. – Pozytywnie, bez zadęcia, kolorowo i apetycznie: tak widzimy naszą ofertę kulturalną na obecny rok. Taką wizję zawarliśmy w planie działań promocyjnych.

Ofertę kulturalną należy dziś traktować jako produkt, który odbiorca „kupuje oczami”, kierując się emocjami. – Dlatego nasza komunikacja bazuje na podkreśleniu zmysłu smaku związanego z symboliką skrótu SOK – wyjaśnia dyrektor SOK Piotr Pancer. – Przekaz ma zaintrygować i sprowokować odbiorcę, aby sięgnął do naszej oferty.

Warto w tym miejscu oddać głos twórcom nowej strategii. Jakie zamysły im przyświecały?

– Zgodnie z zasadami nowoczesnego marketingu, wizerunek SOK będzie uporządkowany i spójny na każdym poziomie: od kampanii promocyjnych po elementy związane z działaniem samej instytucji takie, jak wizytówki, papier firmowy, oznaczenia wnętrz budynków, czy strona internetowa oraz kanały społecznościowe – mówi Maciej Rytczak, autor nowej strategii komunikacji.

Mówi się, że dobry obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Zasadne jest więc pytanie, jak nowa jakość w SOK będzie się prezentować od strony graficznej.

– W warstwie wizualnej inspirujemy się ciekawymi rozwiązaniami formalnymi, charakterystycznymi dla plakatów czy afiszy promujących wydarzenia kulturalne – odpowiada Mateusz Obarek z olsztyńskiego Studia Gravite, twórca nowej komunikacji wizualnej. – Każdą z kreacji graficznych „stemplujemy” hasłem głównym SOK, które brzmi: POSMAKUJ EMOCJI.

Księga Identyfikacji Wizualnej i Strategia Rozwoju SOK do pobrania:

Skip to content