,,Aktywni i kompetentni”

Chcesz podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje?

Jesteś osobą powyżej 25 roku życia?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ,,Aktywni i kompetentni” !

Szkolenie rozpoczynamy od:

1.Szkolenie Komputerowe:

Zakres szkolenia dopasowujemy do Państwa potrzeb, odpowiadając na najważniejsze dla Państwa zagadnienia. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę wykładową. Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia związane z obsługą komputera, pracą w systemie operacyjnym oraz w programach biurowych pakietu Office 365.

Następnie Uczestnicy projektu są kierowani na warsztaty:

2. Kompetencje społeczne:

Są to zajęcia z socjologiem społecznym, na których uczestnicy będą brali udział w warsztatach z:

– KOMUNIKACJI – kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, osobami z otoczenia, pracodawcami, urzędnikami;

– RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – nabycie umiejętności rozładowywania napięcia w sytuacjach rodzinnych i zawodowych, łagodzenia konfliktów;

– ADAPTACJI DO ZMIAN – zyskanie świadomości najczęstszych przyczyn oporu wobec zmiany, poznanie uniwersalnych metod przyspieszających adaptację do zmian;

– AUTOPREZENTACJI – nabycie umiejętności kreowania pożądanego wizerunku i prezentowania swoich mocnych stron;

– PRACY ZESPOŁOWEJ – rozwinięcie umiejętności współpracy, budowanie partnerskich relacji

w zespole, wyrażanie opinii i poglądów z poszanowaniem innych osób.

Ostatnim etapem szkolenia są:

3.Podstawy ekologii:

W tym obszarze wsparcia Uczestnik projektu ma do wyboru jedną z dwóch ścieżek:

a) Planowanie i prowadzenie budżetu domowego – obejmujące zakres postaw proekologicznych dot. będzie planowania budżetu gospodarstwa domowego w miesięcznej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem przychodów całego gospodarstwa i stałych wydatków. Ww. zostanie uzupełnione o kwestie z zakresu tzw. ekonologii,

polegającej na świadomym łączeniu postawy proekologicznej i gospodarnego zarządzania domowym budżetem, tj. zagadnienia związane. z racjonalnym gospodarowaniem zasobami czy recyklingiem (m.in. oszczędzanie wody/prądu, segregacja odpadów, niemarnowanie jedzenia czy korzystanie z rzeczy wielokrotnego użytku).

b) Prowadzenie kalkulacji na potrzeby remontowo-budowlane oraz przygotowanie do remontu – dot. będzie planowania remontu, w tym szacowania zapotrzebowania na materiały, prowadzenia rozeznania w zakresie kosztów planowanych prac remontowo-budowlanych i tworzenia kalkulacji. Ww. zostanie uzupełnione o kwestie ekologiczne jak m.in. audyt energetyczny, zakup/wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja, instalacje fotowoltaiczne,

programy wsparcia (Czyste Powietrze, Mój Prąd i in.).

Skip to content